در سایه سرو | in the shade of cypress
Module Border Module Border
  News | خبر کوتاه | برای اطلاعات بیشتر، تماس بگیرید 

سرونگاره­های سنگ­آرامگاه­های مردم اصفهان با عنوان «در سایه سرو»، با پژوهش و عکاسی مهدی تمیزی منتشر شد.

چهار یادداشت به قلم دکتر ناصر نوروززاده چگینی، دکتر مهرداد قیومی بیدهندی، زاون قوکاسیان و مهدی صادقی در ابتدای این کتاب آمده است.

نماد و نشانه، درخت، سرو، جایگاه سرو در ادبیات اصفهان، سنگ­تراشی و سنگ­تراشان اصفهان، آسیب­شناسی سنگ­آرامگاه­ها و بررسی و تحلیل 44 سرونگارة سنگ­آرامگاه مردم اصفهان (مسلمانان و ارامنه) از نظر گرافیکی و ساختاری، اصلی­ترین بارزة کتاب در سایه سرو است. سرونگاره­های بررسی شده در این کتاب، از دوره تیموری تا پهلوی­دوم (1455 تا 1962 م.) بوده و نماینده صدها گونه سرونگاره سنگ­آرامگاه در شهر اصفهان است.

این کتاب، بخشی از پروژة زیبایی­شناسی سنگ آرامگاه­های ایران است که از سال 1380 تا کنون، توسط مهدی تمیزی پژوهش و عکاسی می شود.

در سایه سرو با 200 صفحه و به قیمت 15000 تومان از سوی نشر رسم منتشر شده است.

Module Border Module Border
Module Border Module Border
  Videography , Cover Book | ویدئوگرافی کتاب ؛ جلد کتاب 
Module Border Module Border
Module Border Module Border
  بخش هایی از یادداشت های نوشته شده (مقدمه) بر کتاب در سایه سرو 
Module Border Module Border
Module Border Module Border
  مراکز فروش 
Module Border Module Border
محرم از نگاه گردشگران فرنگی، مهدی تمیزی
Module Border Module Border
   
محرم از نگاه گردشگران فرنگی
به روایت و تصویرگری: مهدی تمیزی


کتاب "محرم از نگاه گردشگران فرنگی" به روایت و تصویرگری مهدی تمیزی، در سال 1394خ. از سوی انتشارات سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان منتشر و هفتم آبان 1394خ با حضور دکتر بهمن نامور مطلق در حمام تاریخی دردشت اصفهان رونمایی شد.
این کتاب، روایتگر بخش هایی کوتاه از گزارش های برخی از گردشگران فرنگی است که محرم و آیین های وابسته به آن را در ایران دیده اند و در نوشته های خود به آن پرداخته اند. این روایت ها همچنین همراه شده اند با تصویرگری هایی که نقش مایة آنها از تصویرگری های کتاب های چاپ سنگی ایران دستچین شده و دوباره در ساختاری تازه به کار گرفته شده است.
محمدعلی ایزدخواستی (مدیر مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان) در بخشی از مقدمه کتاب نوشته است: « متأسفانه ما در طول تاریخ، بیشتر ملتی شفاهی بوده ایم تا کتبی؛ یعنی کمتر به ثبت و ضبط مسائل خودمان دست زده ایم. از این رو، شرح آیین های عاشورائی این سرزمین، در روزگاران پیش از دوربین و حتی تا همین چند سال پیش، به همین نکات و گزارش های نقل شده در سفرنامه ها و اندک آثار دیگری که برجا مانده، محدود می شود. پس برای اینکه به "آنچه گذشت" دست پیدا کنیم، بی نیاز از سفرنامة فرنگیان نیستیم.»
نویسنده مقدمه، ضمن مطرح کردن چند سؤال پیرامون چرایی مطالعه و شناخت سفرنامه های فرنگیان، در بخشی دیگر از مقدمه نوشته است: «باید بگویم که ما صاحب یکی از بزرگترین گنجینه های میراث ناملموس بشری هستیم؛ اما از جنبه های گوناگون آن غافل ایم. این میراث گران بها، آیین های عاشورائی است که می تواند جهانیان را به خود جلب کرده و تحت تأثیر قرار دهد. هیچگاه به طور جدی به آیین های عاشورائی به عنوان فرصتی برای گفتگو با سایر ملل، در قالب "گردشگر فرهنگی" نبوده‌ایم.»
مهدی تمیزی ـ نویسنده و تصویرگر این کتاب ـ نیز سخن را اینگونه آغاز کرده است که: «از روزگاران پیشین، بیشتر گردشگران فرنگی که به ایران سفر می کردند، همچون دیپلمات ها، بازرگانان و مبلغین مذهبی، اگر زمان حضورشان با روزهای ماه محرم یکی می شد و آیین های سوگواری شیعیان را می دیدند، چنان گیرایی برای ایشان داشت که بخشی از گزارش یا سفرنامه خود را به آن اختصاص می دادند. محرم در ایران، تا به امروز نیز از نگاه گردشگران فرنگی، رویدادی دیدنی، ست